Lise - Kariyer Yolculuğu

Lise, öğrencinin kişiliğinin oluştuğu, kendi seçimleriyle hayatın karşısında bağımsız bir özne olmak için kendini gerçekleştirmeye başladığı bir dönemdir. Çözüm Akademi Okulları bu olgudan hareketle öğrenciyi sadece saygı beklenen değil, aynı zamanda saygı gösterilen bireyler olarak görür.

Çözüm Akademi Okulları öğrencilerinin iyi bir üniversite kazanmalarını mümkün kılacak şekilde 9. sınıftan başlayan bir hazırlık sürecini 12. sınıfa doğru yoğunlaştırılmış bir şekilde sürdürür ve bunu kapsamlı bir rehberlik hizmetiyle destekler. Çözüm Akademi Okulları Lise anlayışında, kalıcı öğrenme ve yüksek akademik standartlara ulaşma esastır. Öğrencilerimiz öğrenirken, aynı zamanda ilgi ve yetenekleri paralelinde mesleki kariyerlerini etkileyecek tercihlerini danışman öğretmenlerimiz ve uzmanlarımızla birlikte yaparlar. Lisemiz, yurt içi ya da yurt dışı üniversite kabul süreçlerinde başarılı olan, çağdaş ve donanımlı gençler yetiştirmeyi hedefler.

Çözüm Akademi öğrencileri Türkiye’nin en seçkin üniversitelerini kazanabilmeleri için, ilave desteğe ihtiyaç olmadan yoğunlaştırılmış destekleyici ve tamamlayıcı bir eğitim alırlar. Aylık olarak yapılan “Kazanım Değerlendirme Sınavları” ile öğrencilerimizin öğrenme durumları takip edilerek, öğrenme kaybı tespit edilen öğrencilerimizin eksikleri; okul içi ve okul dışı zamanlarda “Kazanım Pekiştirme Uygulamaları” ile giderilir. Tüm bu süreçler AKADEMİNET portalı üzerinden öğrencilerimiz ve aileleri ile sürekli olarak paylaşılır. 12. sınıf öğrencilerimiz için “ÇÖZÜM AKADEMİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI” uygulanır, bu öğrencilerimiz hafta sonları da okulda sınav hazırlığı almaya devam ederler.

Öte yandan öğrencilerimizin ilgi ve yetenek gelişimlerini sağlamak için her türlü imkânı da sunarız.   Çözüm Akademi Okulları; spor-sanat, dil, robotik-kodlama, akademik eğitim, karakter ve zihniyet eğitimini kapsayan bütüncül bir eğitim hizmeti sunar. MAKER Lab programı ile öğrencilerimiz zanaat ve beceri eğitimi kapsamında tasarım beceri atölyelerinde eğitim görürler.

Çözüm Akademi Okulları Lise 9-10. sınıf öğrencilerimize Cambridge IGSCE programı kapsamında yoğunlaştırılmış bir Yabancı Dil eğitimi verilir. Çözüm Akademi Okullarında yetişen istekli öğrencilerimiz 10. sınıfın sonunda IGSCE sınavına girerek sertifikalarını almaktadırlar.

Lise 9-10-11. sınıf öğrencilerimiz haftada dört saat, 12. sınıf öğrencilerimiz ise haftada iki saat kendilerine sunulan seçmeli derslere (öğrenci kulüpleri) kendi ilgi, yetenek ve tercihlerine bağlı olarak katılım sağlarlar, yıl boyu bu alanlarda faaliyetlerini devam ettirirler.

Lisede 9-10-11. sınıf öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor derslerini akademik danışma kurulumuz tarafından belirlenen spor branşlarını öğrenerek bu branşlar üzerinden orta seviyede becerilere ulaşacak şekilde eğitim alırlar. Aldıkları eğitimin sonunda öğrencilerimiz en az bir spor branşı ile amatör veya profesyonel şekilde ilgilenecek şekilde mezun olurlar.

ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI ANADOLU VE FEN LİSESİ DERSLERİ

 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Tarih / İnkılap Tarihi
 • Coğrafya
 • Fen Lisesi Matematik
 • Fen Lisesi Fizik
 • Fen Lisesi Kimya
 • Fen Lisesi Biyoloji
 • Felsefe
 • İngilizce (Skills) – İngilizce (Main Course) (Cambridge IGSCE)
 • Almanca
 • Beden Eğitimi ve Spor (Yüzme, Basketbol, Okçuluk, Bocce, vb.)
 • Görsel Sanatlar / Müzik
 • MAKER LAB (Uzay-Havacılık, Robotik, Green Box, Seramik, vb.)