Marka Okul

AKADEMİK BAŞARI

Çocuklarımızın okuduğunu anlama, sosyal bilimler, fen ve matematik okuryazarlığı gibi temel akademik derslerde başarılı bireyler olarak yetişmeler için gerekli eğitimleri sunuyoruz. Akademik olarak yıl boyunca ölçme ve değerle süreçlerini yakından takip ederek öğrencilerimizin başarılarını artırmaya yönelik uygulamalar yapıyoruz.  Bu amaçla ders başarısını ve sınav başarısını bütüncül-gerçekçi bir biçimde ele alıyor, öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz. 

8. Sınıflara yönelik LGS hazırlıklarımız 7. Sınıf itibariyle; 12. Sınıflara yönelik YKS hazırlıklarımız ise 11. Sınıftan başlamaktadır. Akademik hazırlık süreçlerimizde öğrencilerimize verdiğimiz destek programımız yoğun ve aktif olarak yıl boyunca devam etmektedir. Öğrenci koçluğu sistemi ile sınav hazırlık gruplarımız yakından takip edilmektedir.

 

 

YABANCI DİL

Çocuklarımızı en az bir yabancı dilde, bu dilin uluslararası olarak tanınmış yetkinliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere uluslararası akredite programlar uyguluyoruz.

Çözüm Akademi Okullarında amacımız küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize İngilizce dilinde düşünmeyi öğretmek ve dile hakimiyetini artırmaktır. Çünkü bir dilde düşünmek o dili ana dili gibi konuşma noktasında önemli bir etkendir. Öğrenci öğrenmek istediği dilde düşünme becerisine sahip olursa dili daha hızlı öğrenir ve konuşmakta zorluklar yaşamaz.

Bu kapsamda “Nitelikli Yabancı Dil Eğitimimiz” öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmenin yanında analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi; hayat ve edebiyat arasında ilişki kurmalarını sağlayarak dilin yaşam tarzı haline dönüştürmelerini hedeflenmiştir.

“Nitelikli Yabancı Dil Öğretim Programı”, öğrenci odaklıdır. Tüm sosyal ve kültürel etkinliklerde, sınıf içi uygulamalarda öğrencinin etkin bir katılımcı olması istenir. Anaokulundan liseye kadar Dil Öğrenim Programına dahil olan öğrencilerin, CEFR (Avrupa Ortak Çerçeve Programı) Dil Yeterlilik Düzeyine göre mezun olması hedeflenmektedir. Bu hedeflere yönelik olarak Çözüm Akademi Okulları’nda “THINK & TALK” modeli geliştirilmiştir.

 

Think & Talk (Düşün ve Konuş)

 

Çözüm Akademi Okulları’nda öğrenciler İngilizceyi sadece okuyup-yazıp-konuşmaz. Aynı zamanda İngilizce düşünür!

Çözüm Akademi Okulları’nda THINK & TALK Yabancı Dil Eğitim Programı, dil edinimini kolaylaştırmak amacı ile tematik öğrenmeye dayalı disiplinler arası bir felsefeye dayalıdır. Dil ve içeriği bütünleştiren öğrenimde (CLIL); matematik, fen ve sosyal bilimler derslerine ait bazı konu ve içerikler yabancı dil dersine entegre ederek işlenir.

Bir dilde düşünmek, o dili anadili gibi konuşma noktasında önemli olduğu için Çözüm Akademi Okulları’nda öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren İngilizce dilinde düşünme becerisi ve İngilizce dilinde hakimiyet kazanır. Bunun için öğrencilerimiz anaokulundan liseye kadar oynayarak, kavrayarak, araştırarak, uygulayarak İngilizce konuşmayı ve düşünmeyi öğrenir.

‘Nitelikli Yabancı Dil Programı’nda öğrencilerin erken yaşta okuma alışkanlığı kazanması, onların söz varlığını büyük ölçüde artırır. Çözüm Akademi Okulları’nda öğrenciler, okuma metinlerinde anlamını bilmediği kelimeleri Türkçeye çevirerek değil, metnin içindeki ipuçlarını kullanarak kelimenin anlamını tahmin eder.

Anaokulu ve ilkokul seviyesinde geliştirilmesi hedeflenen eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri, öğrencilerin bilişsel seviyelerine ve dil farkındalığına göre ayarlanırken; ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler metnin içeriği, okumanın amacı gibi farklı değişkenlere göre ayarlanır.

Çözüm Akademi Okulları’nda dil bilgisi öğretiminde 5E metodu kullanılır:

  1. Engagement (Dikkat Çekme): Öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgileri ortaya çıkarılır.
  2. Exploration (Keşfetme): Öğrenciler bir problem ile karşılaşır ve bu problemi çözmesi istenir.
  3. Explanation (Açıklama): Öğretmen, öğrencilerin fikir ve düşüncelerini doğru olanları ile değiştirmesine yardımcı olur; gerekli açıklamaları yapar.
  4. Elaboration (Derinleştirme): Öğrenciler, kazandıkları bilgi ve problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uyarlar.
  5. Evaluation (Değerlendirme): Bu aşamada öğretmen ve öğrenciler geçirdikleri süreci beraber değerlendirir. Sürecin sonucunda öğrencilerin gösterdikleri performans, beceri, kavram ve uygulamaların tümü gözden geçirilerek değerlendirilir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Çocuklarımızın beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli bireyler olarak yetişmeleri için etkin ve kapsamlı bir gelişimsel rehberlik sürecine ihtiyaç vardır. Öğrenme ve gelişime bütüncül bir anlayışla yaklaşarak her çocuğumuzun “biricik” olduğunu kabul eder ve her birinin kendilerine özgü; sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine uygun, olumlu ve güvenli bir okul ikliminde yetişmelerini sağlarız.

Çözüm Akademi Okullarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır;

  • Planlı, programlı, bilimsel esaslara dayalı olarak profesyonel bir şekilde sunulur.
  • Eğitim sürecinin bütünlüğü içerisinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulur.
  • Tüm öğrencileri kapsayacak şekilde önleyici ve gelişimsel yaklaşım esas alınır; ihtiyaç duyan öğrencilere müdahale hizmeti sunulur.
  • Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları ile okulun imkanları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.
  • Öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve iş birliği içerisinde hesap verilebilir bir yaklaşımla yürütülür.

 

 

SANAT, SPOR VE KARAKTER EĞİTİMİ

Çocuklarımızın, en az bir sanat ve spor dalı ile ilgilenmelerinden, kendileri ile barışık ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine, karşılaştıkları zorlukları aşmak için mücadele etmelerinden, yaşadıkları başarısızlıkları dahi bir öğrenme deneyimi olarak görmelerine kadar uzanan sanat, spor ve karakter eğitimleri okul öncesinden başlayarak lise eğitiminin sonuna kadar yapılandırılarak devam etmektedir. Okulumuzda her yıl 4 farklı branşa yönelik periyotlar halinde spor branş eğitimleri verilir. Yine sanat derslerinde müzik alanına yönelik 4. Sınıftan itibaren branşlaşma (vurmalı, telli, tuşlu çalgılar) uygulanarak, her bir öğrencinin bir müzik aleti çalması sağlanır. 

 

   

 

İNOVASYON İKLİMİ VE TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI

Öğrencilerimiz, çağımızın ihtiyaç duyduğu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak, günlük hayatını kolaylaştıracak biçimde teknolojik ürünlerden faydalanacak ve teknolojiyi üretebilecek bireyler olarak yetişirler.

Çocuklarımızın hayatlarının her alanında yeniliği arayan, inovatif düşüme ve becerilerine sahip, farklı ve özgün eserler ortaya koyabilen bireyler olarak yetişmeleri geleceğin dünyasında yer alabilmeleri için temel bir özellik olacaktır. İnovasyon odaklı bir okul ikliminde yetişen öğrenciler; her alanda fark oluşturmanın peşinde, daha fazlası olmak için azim ve sebat gösteren bireyler olarak yetişirler. Çağımızda ve gelecekte bireyi, diğerlerinden ve benzerlerinden ayırt eden, öne çıkaran, fark edilmesini sağlayan onun inovatif düşünme yetkinliğidir.

 

  

 

UZGÖRÜ GELİŞİMİ VE BİLİMSEL DÜŞÜNME

Geleceği düşünmek ve planlamak bugünün çocuklarını yaşıtlarından farklılaştıracak önemli bir özelliktir. “Uzak Görüş, “Uzman Görüş” ve “Uzlaşmacı Görüş” anlamlarını taşıyan Uzgörü kavramı, geleceğe bugünden hazırlanmak için; geleceği düşünme, planlama, yönetme ve oluşturma için sistematik, katılımcı bir vizyon oluşturma sürecidir. Bu bağlamda çocuklarımız, hayatı doğru yorumlayıp öngörülerde bulunabilecek vizyon sahibi öğrenciler olarak yetişirler.

 

  

 

ZANAAT VE BECERİ EĞİTİMİ

Günümüzde başarılı olmanın çok değişken bir süreç olduğunun farkındayız. Bu nedenle öğrencilerimiz zanaat ve beceri eğitimleri kritik bir öneme sahiptir. Okulumuzda, 21. yüzyıl becerilerine sahip, geleceğe yön veren mesleklere yönelik tasarım-beceri atölyeleri ve laboratuvarlarda eğitimler verilir, tasarım temelli STEM, MAKER programları uygulanır.