Anaokulu - Sevgi ve Hoşgörünün Yuvası

Çözüm Akademi Okulları olarak, erken çocukluk eğitiminde özgün bir yaklaşımla çocuklarımızın hayata dokunarak, eğlenerek, somut öğeler üzerinden anlam ve kavram becerilerini geliştirerek bir anlamda yaparak-yaşayarak öğrenmelerine önem veriyoruz. Okul öncesi eğitimde çocukların potansiyellerinin en üst noktasına çıkabilmeleri için gerekli fiziksel ve psiko-sosyal öğrenme ortamları sunulur, çocuklar ilkokula hazırlanır. Anaokulunda öğretmenlerimizle çocuklarımıza masal ve ninnilerimizin yanında, yoğun bir İngilizce eğitimi ile eğlenerek öğrenmenin esas olduğu bu gelişim çağındaki çocuklarımız için nitelikli bir temel sunmayı ve güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

Eğitim programlarımız ile çocuklarımızın anaokulundan itibaren eğlenerek bilim ve matematik alanlarında yetkinlik gelişimlerini destekliyoruz. Çocuklar sadece dinleyen ve istenilenleri yapan değil, karar verme süreçlerine dahil olan, iş birliğine katılan, yanlış yapmalarına ve bu yanlışları öğrenme fırsatlarına dönüştürmelerine izin verilen, doğaya dokunan, oyun ile öğrenen, kendilerini özgürce ifade eden bir eğitimle yetişirler.

Çocukların gelişim ve öğrenmeleri çoklu değerlendirme araçları kullanılarak izlenir, kaydedilir ve bu veriler daha sonraki karar süreçlerinde etkin olarak kullanılır. Çocuklar sistematik bir biçimde gözlemlenir ve yapılan gözlemler çocukların kendileri, diğer öğretmenler ve ailelerle belirli aralıklarda farklı paylaşım araçlarıyla paylaşılır. Bütüncül portfolyo uygulaması ile çocukların sadece ürettikleri çalışmalar değil, iletişim ve etkileşimlerini de yansıtan fotoğrafları, ifadeleri, kullanılan değerlendirme araçları, gözlem notları ve öğretmen yorumları derlenir ve ailelerle paylaşılır.

Çocuklarımıza okulda üç öğün (sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı) beslenme hizmeti sunulur. GEMS programı kapsamında etkinlik temelli Matematik ve Bilim eğitimi, MAKER Lab programı kapsamında zanaat ve beceri eğitimi verilir.

ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI MERKEZ KAMPÜSÜ ANAOKULU DERSLERİ

  • Erken Çocukluk Eğitimi (Okul Öncesi Temel Müfredat)
  • GEMS (Keşfetmeye Dayalı Matematik ve Bilim Etkinlikleri)
  • MAKER Lab (Seramik, Arkeoloji, Robotik, vb. Tasarım Beceri Atölyeleri Etkinlikleri)
  • İngilizce (Skills) – İngilizce (Main Course) (Yoğunlaştırılmış Cambridge İngilizce Programı)
  • Drama
  • Beden Eğitimi ve Spor (Yüzme, Jimnastik, Geleneksel Çocuk Oyunları, Basketbol, vb.)
  • Görsel Sanatlar