Ortaokul - Bugünün Farkında, Geleceğe Yönelen Bakışlar

         Ortaokul, çocuklarımızın hızla değiştiği ve kişiliklerinin şekil aldığı bir dönemdir.  Akademi Okulları, çocuklarımızın sağlıklı bir kişilik yapısına ulaşmaları için gereken ortamı sağlar ve gerekli özeni gösterir. Ortaokul dönemi aynı zamanda akademik başarı, dil eğitimi ve yetenek gelişimi açısından kritik bir evredir. Çözüm Akademi Okulları çocuklarımızın kendini tanıması, yeteneklerini geliştirmesi ve akademik altyapısını sağlıklı bir şekilde kurması için her türlü imkânı sunar.

 

         Çözüm Akademi öğrencileri Türkiye’nin en seçkin liselerini kazanabilmeleri için, ilave desteğe ihtiyaç olmadan yoğunlaştırılmış bir destekleyici ve tamamlayıcı bir eğitim alırlar. Çalışma temposunu artırarak 8. Sınıfa kadar düzenli ve programlı çalışmalarının devam etmesini sağlıyoruz. Sınavlara hazırlıkta uygulanan her türlü yöntem ve tekniği, okulumuzun güçlü akademik altyapısı sayesinde kolaylıkla kazandırıyoruz. Sınavlarda geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş sorular kullanıyor ve tam öğrenme mantığı içinde öğrencilere etkin geri bildirim sağlıyoruz. Düzenli olarak yapılan “Kazanım Değerlendirme Sınavları” ile öğrencilerimizin öğrenme durumları takip edilerek, öğrenme kaybı tespit edilen öğrencilerimiz için; okul içi ve okul dışı zamanlarda etüt ve destek eğitimi uyguluyoruz.

 

 Tüm bu süreçler K12 NET portalı üzerinden öğrencilerimiz ve aileleri ile sürekli olarak paylaşılır. Çözüm Akademi Okulları Ortaokul genelinde Cambridge International School Akreditasyon Programı kapsamında yoğunlaştırılmış bir Yabancı Dil eğitimi verilir.

 

         Ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde haftada iki saat öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve tercihlerine bağlı olarak diledikleri seçmeli derse (öğrenci kulüpleri) katılım sağlarlar, yıl boyu bu alanlarda faaliyetlerini devam ettirirler. Çözüm Akademi Ortaokulu öğrencileri dört yıllık ortaokul eğitimlerinin sonunda en az bir müzik enstrümanını orta düzeyde eğitime sahip olacaktır. 

 

         Öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama becerilerini geliştiriyoruz. Girişimci ve üretken olmalarını sağlıyoruz. Kendi kültürünü tanımak ve tanıtmak, başka kültürlerle iletişim sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Bu amaçla okul temelli projelerin yanında AB projeleri gibi kapsamlı ve uluslararası boyutları olan etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz.

 

         Ortaokulda öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor derslerini akademik danışma kurulumuz tarafından belirlenen spor branşlarını öğrenerek bu branşlar üzerinden orta seviyede becerilere ulaşacak şekilde eğitim alırlar.

 

         Uluslararası düzeyde akredite edilen D-STEM (STEM, Kodlama, GEMS) ve MAKER Lab programları ile çocuklarımız hem zanaat ve beceri eğitimlerinde tasarım beceri atölyeleri ile modüler yapıda ilerler hem de araştırma-sorgulama temelli bilim, robotik, kodlama ve matematik eğitimi alırlar.

 

 

         Stem eğitimi ile öğrencilerimize, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek üretkenliklerini ortaya koyabilmeleri açısından birçok imkan sağlıyoruz. Öğretilecek bilgileri oyunlarla sunarak çocuklarımızın yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Sorumluluk vererek iletişim becerilerini artırıyoruz ve takım ruhunu aşılıyoruz.

 

 

ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI ORTAOKUL DERSLERİ

 

•          Türkçe

•          Matematik

•          Fen Bilimleri

•          Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

•          İngilizce (Skills) – İngilizce (Main Course) (Cambridge International School Accreditation)

•          Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

•          Görsel Sanatlar

•          Müzik

•          Beden Eğitimi (Yüzme, Basketbol, Hentbol, Oryantiring, Okçuluk, vb.)

•          D-STEM (STEM, KODLAMA, GEMS Etkinlikleri)

•          Almanca

•          Seçmeli Dersler (Öğrenci Kulüpleri)

•          MAKER LAB (Uzay-Havacılık, Seramik, Robotik, Ahşap Tasarım, 3B Modelleme, vb. Tasarım Beceri Atölyeleri Eğitimi)