İlkokul - Merak ve Öğrenme Motivasyonunu Besleyen Ortam

Çözüm Akademi Okullarında ilkokul, hayat boyu kullanılacak bilgi ve becerilerin temeli olarak görülür. Sonraki kademeler bu temelin üstünde yükselir. Öğrenciler bilgileri yaparak yaşayarak öğrenirler. Akademi Okullarında yabancı dilden sosyal etkinliklere, robotik ve kodlamadan sanatsal etkinliklere kadar çok yönlü bir eğitim uygulanır.

İlkokulun kendine özgü amaç ve kazanımlarını dikkate alarak çocuklarımızın güçlü bir kişilik ve karakter geliştirmelerine, kendilerini daha iyi tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve böylece öğrenme sürecinde mutlu ve üretken bireyler olmalarına rehberlik ediyoruz.

İlkokulda 1. sınıftan itibaren yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. İlkokulda tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve tercihlerine bağlı olarak diledikleri seçmeli derse (öğrenci kulüpleri) katılım sağlayarak, yıl boyu bu alanlarda faaliyetlerini devam ettirirler.

İlkokulda tüm sınıf seviyelerinde haftada dört saat öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve tercihlerine bağlı olarak diledikleri iki seçmeli derse (öğrenci kulüpleri) katılım sağlarlar, yıl boyu bu alanlarda faaliyetlerini devam ettirirler. Çözüm Akademi İlkokulu öğrencileri dört yıllık ilkokul eğitimlerinin sonunda en az bir müzik enstrümanını temel düzeyde kullanacak eğitime sahip olacaktır.

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz Beden Eğitimi ve Spor derslerini akademik danışma kurulumuz tarafından belirlenen spor branşlarını öğrenerek bu branş üzerinden temel seviyede becerilere ulaşacak şekilde eğitim alırlar. Dört yıllık ilkokul eğitiminin sonunda öğrencilerimiz en az bir spor branşında aktif spor yapıyor düzeye gelirler.

Uluslararası düzeyde akredite edilen D-STEM (STEM, Kodlama, GEMS) ve MAKER Lab programları ile çocuklarımız hem zanaat ve beceri eğitimlerinde tasarım beceri atölyeleri ile modüler yapıda ilerler hem de araştırma-sorgulama temelli bilim, robotik, kodlama ve matematik eğitimi alırlar. Çocuklarımıza okulda üç öğün (sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı) beslenme hizmeti sunulur.

ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI İLKOKUL DERSLERİ

 • Türkçe
 • Matematik
 • Hayat Bilgisi
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilgiler
 • İngilizce (Skills) – İngilizce (Main Course) (Cambridge International School Accreditation)
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • İkinci Yabancı Dil
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi ve Spor (Yüzme, Jimnastik, Geleneksel Çocuk Oyunları, Basketbol, vb.)
 • Drama
 • MAKER LAB (Uzay-Havacılık, Seramik, Arkeoloji, Robotik, Ahşap Tasarım, vb. Tasarım Beceri Atölyeleri Eğitimi)
 • Seçmeli Dersler (Öğrenci Kulüpleri)
 • D-STEM (STEM, KODLAMA, GEMS Etkinlikleri)