0850 280 30 10
genelmerkez@cozumakademiokullari.com

Çözüm Kolejleri'nde uygulanan ELTA sınavları, CEFR Standartlarına bağlı kalınarak geliştirilmiş, 2. sınıftan başlayarak 11. sınıfa kadar her yaşta öğrencilerin katılım sağlayabildiği, seviye, kazanım ve becerilere göre değerlendirmeler yapan, öğrencilerin başarılarını yükseltmelerini amaçlayan sınav sistemlerinin bütünüdür. Bu sınavda öğrencilerin okuma, yazma, dinlediğini anlama becerileri ölçümlenir.

ELTA exams applied in Çözüm College / Çözüm Academy Schools are developed in accordance with CEFR Standards. This is the exam system that aims to increase the success of the students (starting from 2nd to 11th grade) by evaluating them according to their levels, achievements, and skills. In this exam, students' reading, writing, and listening comprehension skills are measured.

NEDEN ELTA?
ELTA öğrencilerin İngilizce alanındaki tüm gelişim süreçlerini tespit eder. 2. sınıftan 11. sınıfa, dönem başından dönem sonuna kadar öğrencilere uluslararası standartlarda ölçümlemeler yapar. Öğrencilerin eksik konularını ve becerilerini tespit eder.

WHY ELTA?
ELTA identifies students’ development changes in the field of English. Measures students according to the international standards from the 2nd to the 11th grade, starting from the beginning of the education year and to the end. Identifies students' missing subjects and skills.


EMS (ELTA MANAGEMENT SYSTEM)
ELTA Sınavları için özel olarak geliştirilmiş olan EMS (ELTA Management System) ihtiyaca yönelik birçok raporlama sağlar. Sınıflarda homojen yapının oluşması için öğrencilerin eksikliklerine göre etüt planlamaları yapar.

EMS (ELTA MANAGEMENT SYSTEM)
EMS (ELTA Management System) is a system which has been specially developed for ELTA Exams, provides different kinds of reports according to the needs. This system helps to organise study plans according to the deficiencies of the students in order to create a homogeneous structure in the classrooms.

 

BİLGİ
ALIN