0850 280 30 10
genelmerkez@cozumakademiokullari.com

GEMS

“Great Exploration in Math and Science”  yani “Bilim ve Matematikte Büyük Keşifler” sözünde yer alan kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesi oluşan GEMS programı, California’da Lawrence Bilim Merkezi ve California Berkeley Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul düzeylerinde etkinliklere sahip olan GEMS programı ile matematik ve bilim öğretimi “gözetimli keşif” yöntemi ile öğrencilere yaparak - yaşayarak - keşfederek kazandırılmaktadır.

D-STEM

Stanford Üniversitesi Tasarım Okulu tarafından çalışılan “An Integrated Design Thinking/STEM Curriculum” projesinden yola çıkarak iki yılda tasarladığımız D-STEM (Tasarım Odaklı Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi müfredatı Çözüm Akademi Okulları telif eğitim modelleri olan TUBA ve KiRAZ modellerine uygun olarak geliştirilmiştir. İlkokul ve Ortaokul seviyelerinde uyguladığımız program ile öğrencilerimize STEM eğitimini tasarım odaklı öğrenme aktiviteleri birlikte sunuyor, onlara öğrenirken üretmeyi de öğretiyoruz.

MAKER LAB - SCHOOL MAKER FAIRE

Maker Lab, Teknoloji ile “kendin yap – DIY (do it yourself)” kültürünün birleşmesinden oluşan, çocuklarımıza zanaat ve beceri kazandırmak için geliştirdiğimiz bir programdır. Topraksız tarımdan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürüne, geleneksel el sanatlarından, genetik modellemeye kadar geniş bir yelpazede içeriğe sahip programımız ile öğrencilerimize “Maker” ruhu kazandırmayı hedefliyoruz.

LEARNING JOURNEY - ÖĞRENME YOLCULUĞU

Çözüm Akademi Okulları öğrencileri, okullarda düzenlenen gezi-inceleme aktivitelerini “Öğrenme Yolculuğu” olarak görür ve benimser. Bu bağlamda öğrenme yolculuğu etkinlikleri düzenlenir ve her yolcu (öğrenen); kendi öğrenme günlüğüne bu deneyimini aktarır, ilgili derste bu deneyimini arkadaşları ile paylaşmaya istekli olur. Öğrenme yolculuğu kapsamında ilimizde bulunan tüm müzeler yıl içinde mutlaka ziyaret edilir, aynı şekilde yıl içinde her sınıf, öğretmenleri ile birlikte en az birer defa tiyatro, opera-bale ve sergi ziyaretine katılır.

LEARNING DIARY - ÖĞRENME GÜNLÜĞÜ

Çözüm Akademi Okulları öğrencileri, İlkokul 1. sınıfın ikinci döneminden başlamak üzere tüm yaşamları boyunca “Learning Diary – Öğrenme Günlüğü” tutar ve yazarlar. Öğrenme günlüğünü yazmak, bir akademi öğrencisi için vazgeçilmez ve son derece önemli bir davranıştır. Okulda ve okul dışı zamanlarda öğrenme deneyimlerini, öğrenme yolculuklarını, merak ettiklerini, sorularını, aklına takılanları, öğrenme sürecinde karşılaştığı sorunları, çözüm önerilerini, keşfettiklerini, başarılarını, başarısızlıklarını, duygularını, denemelerini ve gözlemlerini sürekli olarak öğrenme günlüğüne özgün bir biçimde yazar ve bunları ailesiyle, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, vb. paylaşmaya istekli olur.

GÖZETİMSİZ SINAVLAR

Çözüm Akademi Okulları öğrencileri okul meclisi ile birlikte, her yıl kendi belirledikleri “Onur Kuralları” çerçevesinde okul kurallarını oluştururlar. Bu bağlamda okullarımızda yaptığımız sınavlarda gözetmen kullanmamak temel ilkemizdir. Yüksek ahlaklı ve erdemli bireyler olarak öğrencilerimiz, doğruluk, çalışkanlık, dürüstlük ve saygıyı asla göz ardı etmezler. Çözüm Akademi Okulları öğrencileri “Akademik Dürüstlük” ilkesi kapsamında sınavlarda ve okul hayatının geri kalan bölümünde kendi koydukları ilkelere göre davranır, bu ilkeleri yaşatmak için sorumluluk alırlar.

BİLGİ
ALIN