0850 280 30 10
genelmerkez@cozumakademiokullari.com

İngilizce, globalleşen dünyanın ortak dilidir. Bu özelliği sebebiyle İngilizce, iş yaşamında ve günlük yaşamda artık elzem bir ihtiyaçtır. Öğrencilerimizin kariyer planlarına bir adım önde başlamalarını sağlayacak İngilizce eğitimini bu sebeple destekliyor ve öğrencilerimizin gerçek ortamlarda dili etkin bir biçimde kullanabilir seviyeye ulaşmalarını sağlıyoruz.

Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar hazırlanan program, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen düzeylerden A1 ve A2 seviyelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Beşinci sınıf öğretim programı yoğun bir İngilizce programı olup öğrencilere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen düzeylerden A1 ve A2 seviyelerini sunduktan sonra programın ikinci döneminde B1 seviyesinin yarısına kadar (B1.1) İngilizce öğretimi sağlanmaktadır. Altı, yedi ve sekizinci sınıfların öğretim programının sonunda öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen düzeylerden B1 seviyesini tamamlayıp B1+ seviyesine kadar gelmektedir. Lise kademelerinde ise öğrencilerimiz, C1 ve C2 seviyelerini tamamlamaktadırlar.

İkinci Yabancı Dil eğitimimiz, belirlenen kademelerde haftada en az 2 saat olmak üzere ikinci yabancı dilin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri bağlamında bütüncül olarak kazandırılması amacıyla yürütülmektedir.

Okullarımızda Cambridge yayınları ve materyalleri yabancı dil eğitiminde kullanılır. Basılı materyallerin yanı sıra dijital içeriklerle de eğitim süreci desteklenir.

BİLGİ
ALIN