0850 280 30 10
genelmerkez@cozumakademiokullari.com

Çözüm Akademi Okulları, eğitimi sistem bütünlüğü içerisinde çok yönlü bir öğrenme ekosistemi olarak görmektedir. Okullar bir felsefe ve anlayışı temsil eden kurumlar olmalıdır. Okul kelimesi “ekol”dan gelmektedir. Ülkemizin eğitimde yeni ekollere ihtiyacı vardır. Eğitim alanında teori ve uygulamada edindiğimiz deneyimi kullanarak, çocuk odaklı, bir iddiası olan, bizden ama farklı, dünya ile yaraşılabilecek öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir.  

Bu anlayış içerisinde dünyanın ve ülkemizin eğitim uygulamaları titizlikle değerlendirilmiş, Çözüm Akademi Okullarına özgü olarak sentezlenmiş ve bir öğrenme ekosistemi olarak okullarımızda uygulanmaya başlamıştır.

TUBA (Teknoloji Okuryazarlığı, Uzgörü Gelişimi, Bilimsel Düşünme ve Araştırma-Sorgulama) adını verdiğimiz eğitim modeli, Akademi Okullarının eğitim önceliklerine atıf yapan bir kısaltmadır. Bunun anlamı: çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen ve üreten (Teknoloji Okuryazarlığı), yaşadığı an ile geleceği iç içe yorumlayıp hayata doğru açıdan bakabilen (Uzgörü Gelişimi), hayatındaki ve çevresindeki problemlerin farkına varabilen, bu problemlerin çözümü için bilimsel düşünme becerisini kullanabilen (Bilimsel Düşünme), bilgi ve olgu arasında bağ kurarak sürekli araştıran, sorgulayan ve keşfeden (Araştırma-Sorgulama) böylece özgün ürünler ortaya koyabilen mutlu ve kendi ile barışık bireyler yetiştirmektir.

KİRAZ (Karakter ve Zihniyet Eğitimi, İnovasyon İklimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Akademik Başarı ve Yabancı Dil, Zanaat ve Beceri Eğitimi) adını verdiğimiz eğitim modeli, Akademi Okullarının eğitim önceliklerine atıf yapan bir kısaltmadır. Bunun anlamı: kendisi ile barışık ve mutlu bireylerin temel özellikleri olan güçlü bir karakter ve zihniyete (Karakter ve Zihniyet Eğitimi), özgün fikirlerin peşinde koşan ve yeniliği sürekli olarak arayan inovatif düşünme becerisine (İnovasyon İklimi), kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan, gerçekçi bir benlik kavramı geliştiren (Rehberlik ve Psikolojik Danışma), hayatın gerçeklerine dokunurak hayatı tanıma, anlama ve yorumlama yeterliğinin yanında akademik açıdan da başarılı ve yabancı dili etkin kullanan (Akademik Başarı ve Yabancı Dil), temel becerilerin yanında üretim, tasarım ve yaratıcılık becerileri gelişmiş bireyler (Zanaat ve Beceri Eğitimi) yetiştirmektir.

Söz konusu bu özgün eğitim modelleri ile Çözüm Akademi Okulları eğitim sistemimize ve öğretim anlayışımıza yeni bir soluk, farklı bir bakış ve telif bir dokunuş getirmeyi amaçlamaktadır. Böyle bir anlayışın hayata geçirilmesi elbette bir ekip ruhu ve profesyonel bir takım çalışmasının sonucu ile mümkün olacaktır. Bu anlamda Çözüm Akademi Okulları, alanında uzman, sürekli mesleki gelişime açık, araştıran, sorgulayan, yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısıyla öğrencilerine her zaman iyinin daha iyisini sunmayı hedefleyen bir insan kaynakları profiline sahiptir. Öğretmenlerimizi proje tabanlı çalışabilen, dinamik ve akademik etkinlik geliştirebilen eğitimciler arasından seçilmektedir.

Çözüm Akademi Okulları, özgün ve seçkin bir eğitim kurumu olmak adına kendini eğitime adamış tüm paydaşlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde çocuklarımızla bir arada olmayı umut ediyoruz. Bu heyecanımıza ortak olmanız dileğiyle.

BİLGİ
ALIN