0850 280 30 10
genelmerkez@cozumakademiokullari.com

Çözüm Akademi Okullarında ilkokul, hayat boyu kullanılacak bilgi ve becerilerin temeli olarak görülür. Sonraki kademeler bu temelin üstünde yükselir. Öğrenciler bilgileri yaparak yaşayarak öğrenirler. Akademi Okullarında yabancı dilden sosyal etkinliklere, robotik ve kodlamadan sanatsal etkinliklere kadar çok yönlü bir eğitim uygulanır.

İlkokulun kendine özgü amaç ve kazanımlarını dikkate alarak çocuklarımızın güçlü bir kişilik ve karakter geliştirmelerine, kendilerini daha iyi tanımalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve böylece öğrenme sürecinde mutlu ve üretken bireyler olmalarına rehberlik ediyoruz.

İlkokulda 1. sınıftan itibaren yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitimi uygulanmaktadır. İlkokulda tüm sınıf seviyelerinde öğrencilerimiz kendi ilgi, yetenek ve tercihlerine bağlı olarak diledikleri seçmeli derse (öğrenci kulüpleri) katılım sağlayarak, yıl boyu bu alanlarda faaliyetlerini devam ettirirler.

BİLGİ
ALIN