Yönetim Anlayışımız

Okullarımızda; öğrenme ve gelişme yaşamımızın doğal bir parçası olduğu için öğrenen birey, öğrenen kurum ve öğrenen toplum anlayışı hakimdir. Yüksek fakat başarılabilir akademik standartlar oluşturulur, tüm öğrencilerin öğrenmeleri pekiştirilir, akademik öğrenme ve gelişme duygusu her zaman cesaretlendirilir. Toplumsal gelişme ve ilerlemenin bireysel öğrenme ve gelişime bağlı olduğu düşüncesinden hareketle, öğrenmeyi günlük süreçlerinin doğal bir parçası hâline getiren öğrenen bir okul olma özelliğine sahiptir.

Çözüm Akademi Okulları çalışanları, öğretmenleri, yöneticileri ve tüm paydaşları “öğretmek öğrenmektir” düşüncesine gönülden inanır ve bunu davranışlarına yansıtır. Bu süreçte okullarımızda her bir çalışanın her dönem mesleki gelişim programlarına katılımı sağlanır ve bu katılımlar uygun şekilde sertifikalandırılır. İnsana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğuna inanan okulumuz, insan kaynağının kendini geliştirmesine ve potansiyelini gerçekleştirmesine yönelik gerekli desteği sağlar, yatırımları yapar ve uygun fırsatlar sunar.

Çözüm Akademi Okullarını farklı kılan özelliklerden biri de güçlü bir kurumsal kültüre ve olumlu bir öğrenme iklimine sahip olmasıdır. Okulumuz disiplin sorunlarından arındırılmış, akademik başarı ve gelişimin önemsendiği, psikolojik ve fizyolojik güvenliğin tam olarak tesis edildiği, düzenli, olumlu, öğrenmeyi destekleyici ve inovasyon odaklı bir okul iklimine sahiptir. Okul yöneticilerimiz birer öğretim lideri olarak görülür ve benimsenirler.

Okullar; içindeki öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve diğer çalışanları ile birlikte yaşayan birer organizmadır. Bu nedenle sürekli dinamik ve hareketlidir. Okulları var eden; içinde yaşayan insanların eylemleri, tavır ve tutumları, hayalleri, söylemleri, sevinç ve hüzünleridir; kısacası bir okulu var eden, içinde yaşanan hayatlardır. Bu bilinçten hareketle okullarımızın her metrekaresini olumlu yaşantı ve öğrenme fırsatlarıyla doldurmaya gayret ederiz. Duvarlarımızda, bahçelerimizde, yemekhanemizde diğer bir deyişle okulun her yerinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın izlerini bulmak mümkündür. Biz hastalanan bir öğrencimiz ile birlikte acı çeker, evlenen bir personelimiz ile birlikte mutlu oluruz. Çünkü biz, yaşayan kocaman bir aileyiz.

Çözüm Akademi Okulları, yaptığı tüm çalışmaları yasal ve etik kurallar çerçevesinde yürütür. Yapılan tüm etkinlikler ve çalışmalar kurum içi ve kurum dışı denetim ve eleştiriye açıktır. Okullarımız tüm paydaşların katılımına dayalı ve farklı görüşlere saygılı bir kurum olmanın yanında gerektiğinde yönetim süreç ve uygulamaları hakkında ilgili tüm taraflara bilgi verme ve şeffaf bir yönetim anlayışı gösterme cesaretine de sahiptir. Hiçbirimizin hepimiz kadar başarılı olamayacağını biliriz. Düşüncede ve eylemde sinerji, yaklaşımda ve anlayışta özgünlük parolasıyla hareket ederek her görüşe saygı duyarız. Demokratik anlayışın içselleştirildiği, farklı görüş ve düşüncelerin yeşertildiği, kişisel çaba ve projelerin desteklendiği katılımcı bir yönetim yaklaşımından doğan sinerji önemsenir. Okullarımızda, okul ve ailenin birbirinden rol çalmadan, kendi rollerini ideal bir şekilde gerçekleştirebilmesi için güçlü bir iletişim kurması gerektiğine inanırız. Bu iletişim; samimi ve tamamlayıcı bir etkileşim doğursun isteriz. Öğrenci ortak değerimizdir. Onun için iyi olanı birlikte üretiriz.