Anaokulu - Sevgi ve Hoşgörünün Yuvası

Çözüm Akademi Okulları olarak, erken çocukluk eğitiminde özgün bir yaklaşımla çocuklarımızın hayata dokunarak, eğlenerek, somut öğeler üzerinden anlam ve kavram becerilerini geliştirerek bir anlamda yaparak-yaşayarak öğrenmelerine önem veriyoruz. Okul öncesi eğitimde çocukların potansiyellerinin en üst noktasına çıkabilmeleri için gerekli fiziksel ve psiko-sosyal öğrenme ortamları sunulur, çocuklar ilkokula hazırlanır. Anaokulunda öğretmenlerimizle çocuklarımıza masal ve ninnilerimizin yanında, yoğun bir İngilizce eğitimi ile eğlenerek öğrenmenin esas olduğu bu gelişim çağındaki çocuklarımız için nitelikli bir temel sunmayı ve güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

Eğitim programlarımız ile çocuklarımızın anaokulundan itibaren eğlenerek bilim ve matematik alanlarında yetkinlik gelişimlerini destekliyoruz. Çocuklar sadece dinleyen ve istenilenleri yapan değil, karar verme süreçlerine dahil olan, iş birliğine katılan, yanlış yapmalarına ve bu yanlışları öğrenme fırsatlarına dönüştürmelerine izin verilen, doğaya dokunan, oyun ile öğrenen, kendilerini özgürce ifade eden bir eğitimle yetişirler.