Değerlerimiz

 

 

DÜRÜSTLÜK: Birbirimize ve paydaşlarımıza her zaman doğruyu söyleriz. Dürüstlük ve güven ilkesinden hareket ederiz. Verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz.

YENİLİKÇİLİK: Yeni ve farklı ne yapabiliriz sorularını kendimize sürekli sorarak bulduğumuz cevapları hayata geçirmek adına gerekeni yaparız. Yenilikçiliğimizin en temel dinamiği farklı ve özgün olana fırsat tanıma alışkanlığımızdır.

HAKKANİYET: Çalışmalarımızda öğretmen, öğrenci ve tüm paydaşlarımızla olan her türlü ilişkimizde genel ahlaki değerleri esas alır, her bireye ihtiyaç duyduğu eğitimi vermek için çalışırız.

KATILIMCILIK: Paydaşlarımızın tüm süreçlerde söz söylemesini, bizlere dönüt vermesini ve bize inanmasını önemser, çağdaş demokratik katılımın okul topluluğumuzun temeli olduğuna inanırız.

ADANMIŞLIK: Okul topluluğumuzu oluşturan bireylerin işlerini severek ve isteyerek yapmalarını önemli bir öncelik olarak görür, çocuklarımızın öğrenmeye duydukları istek ve sevgiyi cesaretlendiririz.

GİRİŞİMCİLİK: Öğrencilerimizin girişimci bireyler olmasını okul hayatından başlayarak geliştirilmesi gereken bir özellik olduğunu düşünüyoruz. Okulda her söyleneni yapmasını istediğimiz çocukların girişimciliğinin gelişeceğini düşünmüyoruz. Okulu gerçek hayat ile buluşturarak girişimci bireyler yetiştirmek istiyoruz.

ÖZGÜR OLMA: Okullar çocuklara itaati değil sorgulama ve karar vermeyi öğretmelidir. Başkalarının her dediğini akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden kabul etmek insanı köleleştirir. Bizim hedefimiz düşünen ve davranan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

SEBAT VE AZİM: Bir işin hemen olmayacağını çalışarak ısrarlı takip gerektirdiğini kabul ederiz. Öğrencilerimizi de bu yönde yetiştiririz. Öğrencilerimizin yaptıkları işi mutlaka sonuçlandırmalarını önemseriz.