HAKKIMIZDA

TUBA EĞİTİM MODELİ

http://www.cozumakademiokullari.com/uploads/images/tuba.png

TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI

Öğrencilerimiz, çağımızın ihtiyaç duyduğu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak, günlük hayatını kolaylaştıracak biçimde teknolojik ürünlerden faydalanacak ve teknolojiyi üretebilecek bireyler olarak yetişirler.

UZGÖRÜ GELİŞİMİ

Geleceği düşünmek ve planlamak bugünün çocuklarını yaşıtlarından farklılaştıracak önemli bir özelliktir. “Uzak Görüş”, “Uzman Görüş” ve “Uzlaşmacı Görüş – paydaşlarla, zamansal olarak ve disiplinler arası uzlaşma” anlamlarını taşıyan Uzgörü kavramı, geleceğe bugünden hazırlanmak için; geleceği düşünme, planlama, yönetme ve oluşturma için sistematik, katılımcı bir vizyon oluşturma sürecidir. Bu bağlamda çocuklarımız, hayatı doğru yorumlayıp öngörülerde bulunabilecek vizyon sahibi bireyler olarak yetişirler.

BİLİMSEL DÜŞÜNME

Öğrencilerimiz, bilimsel yöntemin temel süreçlerini öğrenip içselleştirerek; hayatındaki veya çevresindeki problemlerin farkına varabilen, bu problemlere özgün ve yenilikçi çözümler üretebilen bireyler olarak yetişirler.

ARAŞTIRMA - SORGULAMA

Araştıran ve Sorgulayan bir okul kültürüne sahip olan Çözüm Akademi Okullarında öğrencilerimiz: araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, analitik düşünme ve özgün fikirlere ulaşabilecek yeterliklere sahip olarak yetişirler.

 

KİRAZ EĞİTİM MODELİ

KARAKTER VE ZİHNİYET EĞİTİMİ

Çocuklarımızın, en az bir sanat ve spor dalı ile ilgilenmelerinden, kendileri ile barışık ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine, karşılaştıkları zorlukları aşmak için mücadele etmelerinden, yaşadıkları başarısızlıkları dahi bir öğrenme deneyimi olarak görmelerine kadar uzanan karakter ve zihniyet eğitimleri okul öncesi eğitimden lise eğitiminin sonuna kadar yapılandırılmakta ve desteklenmektedir. Okulun yetiştirmek istediği çocukların sahip olacakları zihniyet; bir sorun karşısında başkalarının çözümlerini bekleyen standart zihniyet yerine, kendi özgün-yaratıcı çözüm yollarını geliştiren, deneyen, azmeden ve sebat gösteren yenilikçi bir zihniyettir.

İNOVASYON İKLİMİ

Çocuklarımızın hayatlarının her alanında yeniliği arayan, inovatif düşünme becerilerine sahip, farklı ve özgün eserler ortaya koyabilen bireyler olarak yetişmeleri geleceğin dünyasında yer alabilmeleri için temel bir özellik olacaktır. İnovasyon odaklı bir okul ikliminde yetişen öğrenciler; her alanda fark yaratmanın peşinde, daha fazlası olmak için azim ve sebat gösteren bireyler olarak yetişirler. Çağımızda ve gelecekte bireyi, diğerlerinden ve benzerlerinden ayırt eden, öne çıkaran, fark edilmesini sağlayan onun inovatif düşünme yetkinliğidir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Çocuklarımızın beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli bireyler olarak yetişmeleri için etkin ve kapsamlı bir gelişimsel rehberlik sürecine ihtiyaç vardır. Öğrenme ve gelişime bütüncül bir anlayışla yaklaşarak her çocuğumuzun “biricik” olduğunu kabul eder ve her birinin kendilerine özgü; sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine uygun, olumlu ve güvenli bir okul ikliminde yetişmelerini sağlarız.

AKADEMİK BAŞARI VE YABANCI DİL

Çocuklarımızın okuduğunu anlama, fen okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığı gibi temel alanlarda başarılı bireyler olarak yetişmeleri için gerekli temel ve ileri seviye dersleri sunuyoruz. Bu amaçla ders başarısını ve sınav başarısını bütüncül-gerçekçi bir biçimde ele alıyor, öğrencilerimizin ulusal veya uluslararası merkezi sınavlarda başarılı olmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızı aynı zamanda en az bir yabancı dilde, bu dilin uluslararası olarak tanınmış yeterliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere uluslararası akredite programlar uygulanmaktadır.

ZANAAT VE BECERİ EĞİTİMİ

Başarılı ve mutlu bir hayat sürmenin çok değişkenli bir süreç olduğunun farkındayız. Bu amaçla çocuklarımızın zanaat ve beceri eğitimleri kritik bir öneme sahiptir. Çocuklarımızın, 21. yüzyılın zanaatkarları olarak; kök hücre uzmanları, genetik mühendisleri, dna tasarımcıları, biomekanik doktorları, kuantum programcıları, organ tasarımcıları, bilgi ve veri madencileri, vb. mesleklere entegre olabilmeleri için gerekli tasarım-beceri atölyeleri ve laboratuvarlarda STEM, MAKER ve Tasarım temelli bir program uygulanmaktadır.