TUBA Eğitim Modelimiz

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI

Öğrencilerimiz, çağımızın ihtiyaç duyduğu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak, günlük hayatını kolaylaştıracak biçimde teknolojik ürünlerden faydalanacak ve teknolojiyi üretebilecek bireyler olarak yetişirler.

UZGÖRÜ GELİŞİMİ

Geleceği düşünmek ve planlamak bugünün çocuklarını yaşıtlarından farklılaştıracak önemli bir özelliktir. “Uzak Görüş”, “Uzman Görüş” ve “Uzlaşmacı Görüş – paydaşlarla, zamansal olarak ve disiplinler arası uzlaşma” anlamlarını taşıyan Uzgörü kavramı, geleceğe bugünden hazırlanmak için; geleceği düşünme, planlama, yönetme ve oluşturma için sistematik, katılımcı bir vizyon oluşturma sürecidir. Bu bağlamda çocuklarımız, hayatı doğru yorumlayıp öngörülerde bulunabilecek vizyon sahibi bireyler olarak yetişirler.

BİLİMSEL DÜŞÜNME

Öğrencilerimiz, bilimsel yöntemin temel süreçlerini öğrenip içselleştirerek; hayatındaki veya çevresindeki problemlerin farkına varabilen, bu problemlere özgün ve yenilikçi çözümler üretebilen bireyler olarak yetişirler.

ARAŞTIRMA - SORGULAMA

Araştıran ve Sorgulayan bir okul kültürüne sahip olan Çözüm Akademi Okullarında öğrencilerimiz: araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, analitik düşünme ve özgün fikirlere ulaşabilecek yeterliklere sahip olarak yetişirler.