Hakkımızda

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
  Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdÜklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice karşılaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır.
  ben çok ümtiliym ki gençlerimiz numu yapacak derecede yetişkindir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız gibi gençlerimizin de tecrübeleri vardır.Zira milletimizin yakın senelere ait gördüğü acı dersler, yakın yılların en yoğun olaylar ile dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin ihtiyarları kadar ve belki onlardan fazla olayın şahidi, dolayısıyla gençliğimizi ihtiyarlar kadar tecrübe sahibi yaptı.
herhangi bir gencimiz yaşadığı devrin belki üç katı oranında olaya şahit olduğu için her gencimiz üç misli yaş sahibi sayılabilir, onları da ihtiyarlar gibi tecrübeli kabul edebiliriz.Gençliğimizn sahip oldukları bu tecrübelerden istifade ederek çalışkan,memlekete faydalı ve büyük imanla yerine getireceklerine eminim.

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MUSTAFA KEMAL ATATÜRK