Misyon - Vizyon

  •       Tam gün eğitimle çocuklarımızı çevrenin olumsuz etkilerinden korumak ve güvenlik yönünden hiçbir endişeye mahal bıraktırmayan bir ortamda eğitim vermek, 
  •      Deneyimli, uzman öğretmenlerle ve destek personeliyle profesyonel bir eğitim sunmak,
  •      Çocuklarımızın gelişimini bir bütün olarak değerlendirerek akademik başarılarını artırmakla birlikte spor ,sanat, karakter eğitimi ve estetik duygularını geliştirmeyi de görev edinmek,
  •       Bilginin temel itici güç olduğu çağımızda çocuklarımıza bilgiye erişim yollarını (öğrenmeyi öğretme) göstermek, 
  •       Dünyadaki bilgi birikimine ulaşabilmeleri için İngilizcedeki düzeylerini ortaokul sonunda en az B1 seviyesine ulaştırmak,
  •       Bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, kamera sistemleri, web ve gelişmiş laboratuvar araçlarıyla çağa uygun bir eğitim hizmeti sunmak,
  •       Eğitim beslenme ve servis hizmetlerinin hepsini birden eğitimin bir parçası sayan eğitim modelini etkinleştirmek,
  •       Çocukların dershane, etüt merkezi, kurs- okul arasında geçen eğitim yaşamını Okul- Aile rotasına çevirmek,
  •       Veli ve öğrenciyi hafta sonları türlü kurslara taşınmaktan kurtarmak, akademik destek spor ve sanatla ilgili etkinlikleri tek çatı altında gerçekleştirmek,
  •       Özel okulun bir lüks değil ihtiyaç olduğunu göstermek ve orta gelir grubundaki vatandaşların da bu imkânlardan faydalanabileceği ekonomik bir ücret politikası izlemek.