0850 280 30 10
genelmerkez@cozumakademiokullari.com

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
Merkez Kampüs Kurucusu - Akademik Kurul Başkanı
Çözüm Akademi Okulları Merkez Kampüs kurucu olan Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, okullarımızın tüm eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin niteliğini artırma ve akademik destek sağlama adına gerekli koordinasyonu oluşturur ve süreçleri yönetir. Millî Eğitim Bakanlığında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü ve İlköğretim Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu dönemde ülke çapında başarılı sonuçlar elde edilen “Haydi Kızlar Okula”, “Eğitime %100 Destek” gibi başarılı projelerde imzası bulunan Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR’in eğitim yönetimi alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmakta olup halen Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ferudun SEZGİN
Akademik Kurul Üyesi
Eğitim Yön. ve Eğitim-Öğretim Süreçleri
 
Eğitim yönetimi ve denetimi alanında uzman olan, alanda yayınlanmış çeşitli kitap ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Ferudun Sezgin, Çözüm Akademi Okullarında eğitim yönetimi, öğrenme ve öğretme süreçlerinin yönetimi, okul yönetim süreçleri, sınıf yönetimi, karakter eğitimi ve tam öğrenme süreçlerini izleme, değerlendirme ve geliştirme boyutlarında akademik destek sağlar. Prof. Dr. Ferudun SEZGİN, halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
Akademik Kur. Üyesi 
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce eğitimi alanında uzman olan, alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunan Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE, Çözüm Akademi Okullarında yabancı dil öğretim süreçlerinin koordinasyonunu sağlar ve gerekli akademik desteği sunar. Anaokulundan liseye kadar yabancı dillerin okuma, yazma, konuşma, anlama ve dinleme boyutlarında bütüncül olarak edinilmesinde program, öğretim ve değerlendirme süreçlerini yönetir. Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE, halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. Galip YÜKSEL
Akademik Kurul Üyesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında uzman olan Prof. Dr. Galip YÜKSEL, Çözüm Akademi Okullarında okul rehberlik ve danışma hizmetlerinin yönetimi ve değerlendirilmesi konusunda akademik destek sağlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma uygulamalarının anaokulundan lise sona kadar tüm okul düzeyinde tanıtımı, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alır. Prof. Dr. Galip YÜKSEL, halen Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa SEVER
Akademik Kurul Üyesi
Eğitim Sosyolojisi

Eğitim sosyolojisi alanında uzman olan Doç. Dr. Mustafa SEVER, Çözüm Akademi Okullarında okul kültürü ve okul iklimi oluşturulması konusunda akademik destek sağlar. Doktora eğitimini New York University at Buffalo’da tamamlayan Doç. Dr. Mustafa SEVER, halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde görev yapmaktadır.

Dr. Türker TOKER
Akademik Kurul Üyesi
Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan Dr. Türker TOKER, Çözüm Akademi Okullarında ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırılmasına, düzenlenmesine ve yürütülmesine akademik destek sağlar. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarını okullarımızda koordine eder. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Denver Üniversitesi Morgridge College of Education’da tamamlayan Dr. Türker TOKER, halen Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır. 

Dr. Selda ARAS
Akademik Kurul Üyesi
Çocukluk Eğitimi ve Pedagojik Dökümantasyon

Erken Çocukluk Eğitimi alanında uzman olan Dr. Selda ARAS, Çözüm Akademi Okullarında erken çocukluk eğitimi ve temel eğitim seviyelerinde eğitim-öğretim süreçlerinin düzenlenmesine akademik destek sağlar. “Pedagojik Dökümantasyon” çalışmalarını okullarımızda koordine eder. Dr. Selda ARAS, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamlamış olup, halen Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmaktadır.

Dr. Ergün AKGÜN
Akademik Kurul Üyesi
Eğitsel Veri Madenciliği

Eğitsel veri madenciliği alanında uzman olan Dr. Ergün AKGÜN, Çözüm Akademi Okullarında eğitsel veri madenciliği, veri analizi, yapay sinir ağları ve makine öğrenmesi alanlarında akademik destek sağlar. Dr. Ergün AKGÜN, halen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde görev yapmaktadır.

Arda ATAN
AR-GE Direktörü
Çözüm Akademi Okulları Merkez Kampüsü AR-GE Direktörü olan Arda ATAN, okullarımızın tüm araştırma ve geliştirme süreçlerini planlar, geliştirir ve yönetir. STEM alanlarında yayınlanmış çalışmaları ve bildirileri bulunmaktadır. 

BİLGİ
ALIN