Rehberlik ve Kariyer Servisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.

· Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

· Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.