PQS (Professional Qualification Services) sınavı

Mersin Çözüm Akademi Anadolu Lisesi olarak uluslararası geçerliliği olan PQS (Professional Qualification Services) isimli sınavı öğrencilerimize uygulanmıştır. Bu sınav dinlediğini ve okuduğunu anlama üzerine kuruludur. Sınavın amacı ise öğrencilerin yabancı dil seviyelerini uluslararası düzeyde ölçmektedir. PQS Sınavı ile öğrenciler ingilizce seviyelerini değerlendirme fırsatı elde etmenin mutluluğunu yaşadılar. Ülke çapında yabancı dilde eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak, eğitim alanında gereksinim duyacakları yabancı dil becerilerini kazanma imkanı sağlamak, yaratıcı faaliyetler aracılığıyla öğrenim sistemlerini geliştirmek, öğrencilerin dil edinim becerilerini ölçümlemek, raporlamak ve sertifikalandırmak üzere geliştirilen PQS (Professional Qualification Services) sınav modülünü Mersin Çözüm Akademi Anadolu Lisesi olarak uygulamaktayız.