Velilerimizin Dikkatine

5. ve 9. sınıflarımız 31 Ağustos / 6,7,10 ve 11. sınıflarımız 5 Eylül

itibariyle 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılımız başlıyor.